menu

Stout Groep werkt mee aan de 'Sociale Poort' van Tiel

24 juli 2020, Deel bericht op:

Stout Groep werkt mee aan de 'Sociale Poort' van Tiel

De gemeente wil haar inwoners ondersteunen met kwalitatief goede én betaalbare zorg. Het is belangrijk dat de zorg voor alle inwoners goed bereikbaar is en dat inwoners weten waar zij met hun hulpvraag terecht kunnen (…). Dit is een deel van de kernboodschap van het project: Sociale Poort van de gemeente Tiel.

Sociale Poort is het project die de doorontwikkeling van het sociaal domein van gemeente Tiel beschrijft. De sociale poort van Tiel kent een drietal ‘poorten’. De aanpak aan de hand van deze poorten is erop gericht de huidige werkwijze anders te organiseren. Meer integraal en domein overstijgend. Waarbij het doel is de kwaliteit van de zorg minimaal te behouden of zelfs te verbeteren.

De aanpak richt zich ook op de doorontwikkeling van de basis (welzijns)voorzieningen. Voorzieningen die in algemene zin bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Door een integrale aanpak, wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar ruimte en sport, en welke rol de gemeente in de zorgvraag dient te hebben.

Naast een verbetering van de basisvoorzieningen, zet de gemeente Tiel ook in op ‘datagericht’ werken. Door meer (be)grip op de data is monitoring mogelijk. Met monitoring hoopt de gemeente Tiel de aankomende jaren de zorg te verbeteren.

Als projectleider van Sociale Poort houdt Ralph Büttner zich namens de Stout Groep bezig met de ontwikkeling van de drie sociale poorten van Tiel. Hij draagt inhoudelijk bij door zijn deskundigheid van uitvoering tot bestuur en van idee tot ontwikkeling in te zetten. Samen met betrokken partijen.

Ralph profielfoto Ralph B├╝ttner

rbuttner@stoutgroep.nl