menu

Stout Groep actief in gebiedseconomie

25 januari 2018, Deel bericht op:

maikel en susan

Op zoek naar iemand die kan ondersteunen en adviseren bij ruimtelijk-economische vraagstukken in uw organisatie? Vanuit de Stout Groep hebben wij brede ervaring en actuele kennis van gebiedseconomie voornamelijk in gemeentelijke organisaties. Onze manier van werken is om vanuit deze kennis en ervaring dicht bij de opdrachtgever te staan. Hierdoor helpen wij in directe samenwerking met de opdrachtgever, projecten en organisaties verder richting het gewenste resultaat.

Onze gebiedseconomen hebben ruime ervaring op het gebied van de plan- en vastgoedeconomie, in het bijzonder bij de overheid. Wij werken aan opdrachten op projectbasis, maar ook als interim-adviseur binnen de lijnorganisatie. We zetten grond- en vastgoedexploitaties op en sturen op de projectresultaten. Bovendien hebben wij een brede kennis van de Wro en ondersteunen we gemeenten bij het opstellen van het gemeentelijk grondbeleid.

Gebiedsontwikkeling gaat in toenemende mate over het duurzaam exploiteren van vastgoed en openbare ruimte en het creëren van integrale waarde. Hierbij gaan gebiedsontwikkeling en duurzaamheid hand in hand (hergebruik van grondstoffen, energiebesparing, gezondheid). Functiemenging is een belangrijkere voorwaarde voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Onze gebiedseconomen ondersteunen de ontwikkeling van duurzame concepten voor accommodaties en werken verdienmodellen en businesscases uit. Daarbij richten we ons op zowel het maatschappelijk als financieel rendement.

Wij adviseren graag op hoog niveau en zijn gewend te werken in een bestuurlijke omgeving. Onze werkzaamheden stoppen pas als zij voldoende basis vormen voor goede besluitvorming. Wij werken daarom ook graag in en vanuit uw organisatie.

Wij zijn mensen die van ruimte houden! Ons doel is het verder helpen van projecten en uw organisatie. Aan dit doel committeren wij ons!

Onze adviseurs maken graag nader kennis met u.

Profielfoto MdL Maikel de Laet

mdelaet@stoutgroep.nl