menu

Stout Groep aan de slag bij Fontys Hogeschool

17 september 2018, Deel bericht op:

susan en Renske 827x400

Creativiteit, innovatie en techniek
Fontys Hogeschool Engineering is sterk in ontwikkeling. Er wordt constant gebouwd aan een leeromgeving waarin creativiteit, innovatie en techniek bij elkaar komen. Zo ook Werktuigbouwkunde; een van de opleidingen binnen het instituut. Het management van de opleiding wil de onderwijsorganisatie efficiënter inrichten. Om zo nog meer ruimte te creëren voor flexibel en innovatief onderwijs. Met deze organisatievraag zijn Renske Meijers en Susan Lahpor aan de slag gegaan.

Frisse blik op organisatieprocessen
Renske is als projectleider gevraagd verbetervoorstellen te doen en een aantal deelresultaten zelf vorm te geven, zoals een handboek werkprocessen en een jaarplanning voor de onderwijsorganisatie. Voortvloeiend uit haar advisering is besloten gelijktijdig via een deelproject de kwaliteit van de interne informatievoorziening en managementcommunicatie te verbeteren. Susan werkt mee aan de uitvoer van de verbetervoorstellen en leidt een deelproject waarin zij de implementatie van de digitalisering van het werkproces studentbeoordeling voorbereid.

De opgave vraagt om analytisch denkvermogen, resultaatgericht werken, samen te werken aan draagvlak op alle niveaus, met goed gevoel voor organisatievraagstukken en met een zwaar accent op communicatie. Susan en Renske vullen elkaar goed aan, een sterk team!

Dankbare klus
Om in die rijdende trein van vernieuwing en ontwikkeling het organisatieproces te vereenvoudigen is een heel dankbare klus. Renske en Susan vinden het geweldig om bij te mogen dragen aan de onderwijskwaliteit. De plek waar kansrijke jongeren zich inspannen om hun dromen en ambities te realiseren, waar de toekomst dichtbij komt.

Renske 2017 profiel Renske Meijers

rmeijers@stoutgroep.nl