menu

Spil in het duurzaamheidsprogramma in Ermelo

17 december 2019, Deel bericht op:

Zonnecellenwoning

Gemeente Ermelo heeft de ambitie om in 2020 10% energiebesparing te realiseren ten opzichte van 2010. Daarnaast willen zij 10% van de energie duurzaam opwekken als stap naar energieneutraliteit in 2030. Het realiseren van deze ambities vraagt om een verbinding met samenwerkingspartners. Vanuit de Stout Groep werkt Frederike Kadijk bij de gemeente mee aan het realiseren van deze ambitie.

Frederike is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het monitoren en bewaken van de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente. Daarnaast werkt zij samen met het bedrijfsleven, onderwijs en inwoners aan het realiseren van de ambities op gebied van duurzaamheid.

Vanuit de gemeente wordt gekeken op welke vlakken het bedrijfsleven kan verduurzamen. Bijvoorbeeld door het realiseren van zonnepanelen op daken van bedrijfspanden. De gemeente faciliteert de bedrijven waar mogelijk om subsidie te krijgen om dit van de grond te krijgen. Daarnaast ondersteunt Frederike schoolbesturen voor het realiseren duurzame schoolgebouwen. Ook werkt zij aan het opzetten van een leerlijn voor het onderwijs op het gebied van duurzaamheid. Een zeer diverse rol waarin Frederike meerdere aspecten van het duurzaamheidsbeleid mee helpt realiseren.

Frederike profiel Frederike Kadijk

fkadijk@stoutgroep.nl