menu

Snelfietsroutes en Hoogwaardig Openbaar Vervoer

30 juni 2022, gemeente Arnhem. Deel bericht op:

Artikel Kirsten Vos 2022 - blok rechthoek

Op de twee grote ontsluitingswegen Westervoortsedijk en de Oude Zevenaarseweg gebeurt nogal wat. Behalve auto- en fietsverkeer van en naar het centrum, rijden er buslijnen en zijn het uitrukroutes voor hulpdiensten. Met dagelijks file op beide wegen vraagt doorstroming aandacht. Wat weer samenvalt met de gemeentelijke en regionale ambities op duurzame mobiliteit, ondersteund met provinciale subsidie. Daar gaat Arnhem voor! Zodat men eerder de fiets pakt dan de auto of gebruik maakt van hoogwaardig openbaar vervoer.

Samen voor resultaat
Op basis van het ontwerp is projectleider Kirsten gestart met de uitwerking, aanbesteding en realisatie. In samenspraak met partners en belanghebbenden leidt zij deze vernieuwing, resulterend in flink wat verbeteringen. Zoals een busbaan, bushaltes op strategische plekken, verbeterde verlichting, verkeerslichten-installaties en brede fietspaden. En dat alles in een groene omgeving. Zij stuurt door koers te houden in de uitvoering, planning en financiën. Door knopen door te hakken bij onvoorziene situaties, rekening houdend met alle verschillende belangen.

De vaart erin
Kirsten floreert in projecten als deze waarin ze in samenwerking tot resultaat komt. Communicatief, koersvast en actiegericht weet zij beslissingen te nemen. Altijd met de weggebruikers en omliggende bedrijven of omwonenden voor ogen. Als generalist in het expertisegebied wegenbouw en openbare ruimte projecten weet zij in alle ontwerpfasen te handelen. Voor haar extra comfortabel dat de vaart er al flink in zat doordat collega’s veel voorwerk met energie hebben gedaan. Op die energie bouwt Kirsten verder.

Kirsten Vos profiel Kirsten Vos

kvos@stoutgroep.nl