menu

Samen werken aan oplossingen rondom maatregelen stikstof

16 november 2020, Deel bericht op:

boerderij

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden stikstofemissies beoordeeld voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden. Op 29 mei 2019 is het PAS door de Raad van State vernietigd. Het PAS mocht volgens deze uitspraak niet gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen die extra neerslag van stikstofverbindingen in de Natura 2000-gebieden veroorzaakten. Gevolg was dat veel vergunningaanvragen stil kwamen te liggen. Ook bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) konden een aantal bouwvergunningen niet meer verleend worden. Vanuit de Stout Groep levert Rutger Vloet een bijdrage aan het vraagstuk rondom de inmiddels bekende stikstofproblematiek.

Met de kennis van het werkveld legt Rutger de verbinding tussen de aanpak vanuit de provincie Gelderland en de lokale aanpak. De urgentie om maatregelen te treffen is namelijk groot. Projecten, initiatieven en plannen kunnen wanneer deze negatief een effect hebben op Natura2000 gebieden, namelijk pas doorgaan wanneer er compensatie is.

Als projectleider vertegenwoordigt Rutger vanuit de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) de regio Rivierenland in dit provinciale proces van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Hierin wordt met alle sectoren samengewerkt aan maatregelen waarmee de natuur in Gelderland sterker wordt gemaakt en de stikstof emissie structureel wordt beperkt. Daarnaast werkt hij aan de structurele inbedding van stikstof in de VTH processen. Enerzijds door kennisvergroting te organiseren bij opdrachtgevers maar ook door inzet op betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines bij de Omgevingsdienst. 

Rutger profielfoto Rutger Vloet

rvloet@stoutgroep.nl