menu

Ruimtelijk initiatief? Ja, mits…

30 juli 2021, gemeente Heumen. Deel bericht op:

Artikel Joris Joosen Blok rechthoek

Het doel van de Omgevingswet is om meer ruimte te creëren voor initiatieven uit de samenleving, waarbij tegelijk de omgevingskwaliteit beschermd en behouden moet blijven. Kantorenleegstand, stoppende agrariërs of woningentekort? Gemeenten krijgen met de komst van de Omgevingswet, meer handvaten om lokaal maatwerk toe te passen en sneller mee te werken aan nieuwe initiatieven. Op deze wijze kunnen maatschappelijke opgaves flexibeler worden opgelost.

Prioriteit
Voor opdrachtgever gemeente Heumen beoordeelt Joris ruimtelijke initiatieven en overlegt daarvoor met initiatiefnemer, adviseurs en omgeving. Doorgaans krijgen deze initiatieven niet de hoogste prioriteit, omdat er minder tijdsdruk op staat dan op bijvoorbeeld projecten of vergunningen. Dat maakt ze echter niet minder belangrijk. Sterker nog: met de komst van de Omgevingswet en het sterk inkorten van procedures, wordt het voortraject van ruimtelijke initiatieven des te belangrijker. Joris is dan ook gevraagd om deze initiatieven in behandeling te nemen en het meedenken daarin wél prioriteit te geven.

Hands-on
‘Hoe kunnen we dit mogelijk maken?’ is de kernvraag waarmee Joris kijkt naar ruimtelijke initiatieven. ‘Hoe pakken we dit aan’ is vervolgens de vraag waarmee hij het proces weet vorm te geven en gemeentelijke adviseurs eraan weet te verbinden. En hoewel de Omgevingswet nog even op zich laat wachten, weet Joris met zijn daadkracht en vermogen tot meedenken nu al ruimte te creëren voor initiatieven, het best haalbare resultaat voor de omgeving te behalen en de opdrachtgever voor te bereiden op de komst van de ‘ja, mits-gedachte’.