menu

Regie in natuurherstel

30 september 2022, Waterschap Vechtstromen. Deel bericht op:

Artikel Stephan Jansen 2022 v2 - blok rechthoek

Het landschap in het beheergebied van Waterschap Vechtstromen is continu in ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan het herinrichten van beken en watergangen, het herstel van natuurwaarden en het voorkomen van droogte of juist wateroverlast. Een belangrijke taak is zo weggelegd voor het waterschap in het leefbaar houden van het landelijk gebied voor mens en dier.

Samenwerken aan natuurherstel
Het waterschap werkt bij deze projecten nauw samen met allerlei gebiedspartijen zoals Staatsbosbeheer, Overijssels Landschap, gemeenten en met de bewoners. Stephan is als projectmanager verantwoordelijk voor deze projecten en weet deze partijen samen te laten werken. Ook gaat hij met de grondeigenaren en agrariërs in gesprek over het bij elkaar brengen van het belang van natuurherstel en het grondgebruik.

Ervaring cruciaal
Stephan neemt de regie in zijn projecten en biedt ruimte aan zijn projectteamleden om hun deskundigheid en expertise in te zetten. Helderheid over taken en rollen zijn daarvoor cruciaal en daar stuurt Stephan op. Met specifieke vakkennis van het werken binnen een waterschap op zak, weet hij gebruikers en eigenaren in het buitengebied te betrekken en enthousiasmeren voor natuurherstel.

Simon profielfoto Stephan Jansen

sjansen@stoutgroep.nl