menu

Projecten op slappe bodem

05 juli 2019, Deel bericht op:

WoerdenKV/LW

Door de slappe bodem van het veenweidegebied is in de gemeente Woerden altijd extra inzet nodig in de openbare ruimte. De gemeente werkt nu aan een inhaalslag om de kwaliteit van de openbare ruimte weer op basisniveau te krijgen. Namens de Stout Groep werken Kirsten Vos en Lobke Westerterp in Woerden aan dit complexe project.

Bodemdaling in het veenweidegebied zorgt in de openbare ruimte voor de nodige problemen: water op straat, afknappende kabels en leidingen en vaak grote hoogteverschillen tussen straatniveau en de gefundeerde woningen. Het kost veel geld om deze problemen aan te pakken: er is bijvoorbeeld sneller een complete reconstructie nodig en er worden dure (lichtgewicht) materialen toegepast.

Eén van de projecten van Kirsten is de reconstructie van de Slotenbuurt in Zegveld. Dit is een woonwijk waar 25 jaar na aanleg al een complete reconstructie nodig is. Zowel onder- als bovengronds wordt alles vernieuwd en gemiddeld 0,5 meter opgehoogd. Er wordt een zettingsarme fundering aangelegd onder de gehele openbare ruimte (zelfs onder de beplantingsvakken). In dit project is het nodig om tijdelijke kabels en leidingen aan te leggen in de voortuinen van de bewoners. Pas na de aanleg van de zettingsarme fundering kunnen de nieuwe definitieve kabels en leidingen in de openbare ruimte worden gelegd. Vervolgens worden de tuinen opgehoogd. De uitvoering van deze reconstructie duurt 1,5 jaar. Naast de technische en planningsuitdagingen die dit project kent, is veel afstemming met en aandacht voor de bewoners nodig. Een mooi complex project waar Kirsten als projectleider, samen met het projectteam, haar kennis en ervaring goed kan inzetten.

Lobke werkt als projectondersteuner in het projectteam van Kirsten. Lobke wordt ook voor andere projecten ingezet, zowel reconstructies als verkeersprojecten. Een jaar geleden begon Lobke als ‘manusje-van-alles’, maar nu richt zij zich in twee grote projecten vooral op omgevingsmanagement, participatie, communicatie en projectbeheersing zoals de financiën. Door bij veel projecten betrokken te zijn, kan zij lijntjes leggen tussen deze projecten en zo haar steentje bijdragen binnen het team. Naast de daadwerkelijke ondersteuning in projecten werkt Lobke ook mee aan het versterken en verbeteren van projectmatig werken in de hele organisatie. Zij brengt een frisse en nieuwe blik die de gemeente Woerden graag inzet. De opdracht van Lobke is een prachtige kans om kennis te maken met verschillende processen, werkwijzen en hoe een gemeentelijke organisatie werkt.

Kirsten Vos profiel Kirsten Vos

kvos@stoutgroep.nl

Lobke profielfoto Lobke Westerterp

lwesterterp@stoutgroep.nl