menu

Prestigieuze stadsvernieuwing in Oosterhout

16 maart 2022, gemeente Oosterhout. Deel bericht op:

Artikel Thomas van Dreumel - blok vierkant

Oosterhout werkt aan een prestigieus stadsvernieuwingsproject. Het Galvanitasterrein – waar voorheen de fabrikant van schoolmeubilair- en stadionstoelen gehuisvest was – ondergaat een metamorfose. Op en rondom dit industrieel erfgoed worden koop- en huurwoningen gerealiseerd voor één- en tweepersoonshuishoudens zoals starters, doorstromers en senioren. Het wordt dé bruisende locatie voor wonen en werken en vrije tijd. Met horeca en culturele activiteiten, en bedrijvigheid door kleine ondernemers die met name ambachtelijke beroepen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan een bierbrouwerij, kunstenaars en een meubelrestaurateur.

Slimme verbindingen
Thomas stuurt er als projectmanager op dat de bestemmingsplanprocedure vlot wordt doorlopen. Daarbij betrekt hij het omliggende kantorenpark, omwonenden, maar ook bijvoorbeeld de horeca uit het centrum voor de borging van ieders belang. Thomas zoekt naar slimme verbindingen. Zo is de ambitie het terrein autoluw te maken. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat jongeren sowieso een auto willen delen. Maar wat als dat niet gaat werken? Het gesprek met omliggende bedrijven is al gestart om te zien of zij hun parkeerplaatsen in de avonduren willen delen. Zo blijft er meer ruimte over voor groen en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wat er al is.

Onderdeel van het geheel
Het typeert Thomas dat hij aangeeft dit project niet alleen te leiden, maar in nauwe samenwerking met de projectontwikkelaar en een team van gemeentelijk deskundigen. Hij informeert betrokkenen, neemt hun eventuele kanttekeningen serieus en is transparant over welke afwegingen tot welke keuzen hebben geleid. Uitgaande van de opgave en zijn eigen kennis en inzichten maakt hij zich onderdeel van het proces en de organisatie.

thomas profielfoto Thomas van Dreumel

tvandreumel@stoutgroep.nl