menu

Positieve energie en beweging

17 december 2021, Deel bericht op:

Artikel 2021 Pauline van Norden - blok rechthoek

De omgevingsdienst is gespecialiseerd in verschillende vakgebieden, zoals bodem, milieu of luchtkwaliteit. Sommige omgevingsdiensten, zoals ODRU, zijn aanvullend gespecialiseerd in duurzaamheid. Gemeenten vragen de ODRU voor advies en uitvoering over plannen voor bijvoorbeeld de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed of het verkennen van plekken waar de gemeente zonnevelden kansrijk acht. Het gaat dus om denken en doen.

KED-team 
De kennis die de omgevingsdienst in de regio bij meerdere gemeenten inzet is daartoe gebundeld in het ‘Klimaat, Energie en Duurzaamheidsteam’ (KED). Als gemeente expertise nodig heeft, wordt een beroep gedaan op het KED-team. In dit team is Pauline adviseur duurzaamheid. Haar opdracht is tweeledig. Enerzijds houdt zij zich als expert bezig met duurzaamheidsvragen van de gemeente Stichtse Vecht. Anderzijds werkt zij mee aan de visieontwikkeling op taak en expertisegebied van het klimaatteam.

Energie zoeken 
Pauline zoekt en brengt positieve energie en maakt de beweging groter; van kleine stappen naar grote verandering. Ze heeft een scherp oog voor kruisbestuiving, vraagt door en manoeuvreert zich als een soort kameleon tussen verschillende rollen. Dit met als doel het thema duurzaamheid te borgen in de gemeente en om het KED-team van ODRU steviger te positioneren. Wat precies past binnen de vragen van denken én doen.

Pauline profielfoto Pauline van Norden

pvannorden@stoutgroep.nl