menu

Planeconoom in Gorinchem

17 december 2019, Deel bericht op:

Susan profielfoto2

Susan Lahpor vult namens de Stout Groep de rol van planeconoom in bij de gemeente Gorinchem. Zij is het financiële geweten van een aantal interessante gebiedsontwikkelingen, zowel woningbouw als bedrijfsterrein. Daarbij denkt zij ook mee over de verdere ontwikkeling van het team, het beleid en de toekomst van de stad. De toegevoegde waarde van Susan in projecten is dat zij snel verbindingen kan leggen. Met deze verbindingen tot resultaten komen, geeft haar veel energie.

Tijdens de looptijd van haar opdracht heeft Susan ook haar bijdrage geleverd aan de jaarrekeningcyclus. Een moment waarop in korte tijd en met veel afstemming tussen collega’s een betrouwbaar product moet worden opgeleverd. Iets waarin Susan haar analytische vermogen, betrokkenheid en werklust goed heeft kunnen inzetten. De functie bij de gemeente Gorinchem is een hele diverse functie. Het ene moment praat Susan met agrariërs over pacht, dan weer adviseert zij over het grondbeleid tot aan 2022 en soms werkt zij weer aan een berekening van de grondwaarde van gemeentelijk eigendom. Een mooie opdracht waar Susan dan ook met veel plezier invulling aan geeft.