menu

Op weg naar betere luchtkwaliteit

04 oktober 2021, Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Deel bericht op:

Bart Jansen - artikel 2021 blok rechthoek

Al enige tijd is er onrust over de uitstoot van asfaltcentrales. Met name over de stoffen PAK en benzeen die vrijkomen bij het verwerken van oud asfalt tot nieuwe wegbedekking. Dit, omdat een te hoge concentratie van die stoffen in de lucht giftig kan zijn. Er zijn regels om die uitstoot te beperken. Er bestaat in Nederland alleen geen uniforme wijze van toezicht houden, verrichten van metingen en het aanpakken van overtredingen. Terwijl er wel een brede behoefte is aan betere bescherming van de luchtkwaliteit.

Initiatief
Bart heeft in zijn rol van projectleider de taak gekregen om alle betrokken omgevingsdiensten samen te brengen en te komen tot een landelijke aanpak. Er zijn 29 asfaltcentrales die gelegen zijn in het werkgebied van 23 omgevingsdiensten. Om een te grote uitstoot van deze asfaltcentrales te voorkomen, wordt een gezamenlijke werkwijze voorbereid. Door de nodige specialistische kennis met elkaar te delen, te leren van elkaars ervaringen en daarmee een landelijke, uniforme aanpak uit te tekenen. ODBN onderkent het belang van een proactieve, gezamenlijke systematiek en is de samenwerking gestart met Omgevingsdienst NL en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Drive
Het samenbrengen van de juiste mensen en daarmee een direct toepasbare aanpak creëren, is een uitdaging die Bart is aangegaan. Hij heeft de drive om écht te willen bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Dit, samen met zijn open manier van communiceren en zijn praktische aanpak, maken dat hij de weg naar een betere luchtkwaliteit al voor zich ziet. Bart hoopt dat het erkennen van het probleem, de wil om te komen tot een juiste aanpak en een transparante communicatie over de af te leggen weg, betrokkenen het vertrouwen geeft en resulteert in een snelle, landelijke oplossing.