menu

Op afstand uitgevoerde taken dichtbij brengen

09 juni 2021, gemeente West Betuwe. Deel bericht op:

Blok social share Bregje v2

Eerder dit jaar beschreef adviescommissie Van Aartsen in het rapport ‘Om de leefomgeving’ de status van het stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Daarin is de behoefte aan robuuste en onafhankelijke uitvoeringorganisaties (de omgevingsdiensten) benadrukt. Er is tegelijkertijd ook een sterke wens vanuit gemeenten aan nabijheid van die uitvoering. Zodat gebiedskennis en kennis over de aanwezige bedrijven wordt meegewogen in de uitvoeringstaak. Hoe verbind je uitvoeringsorganisatie en lokale praktijk?

Bevorderen samenwerking
Bregje gaat die uitdaging aan in de rol van accountmanager. Voor de gemeente is zij de olie tussen de eigen organisatie en de omgevingsdienst. Ook vervult zij een brede rol in het vormgeven van de samenwerking richting de Omgevingswet. Speerpunten hierin zijn dat samenwerking wordt bevorderd, processen vereenvoudigd en de bestuurders tijdig worden geïnformeerd en betrokken.

Verstevigen relatie
Samen met de gemeente en omgevingsdienst, levert Bregje een belangrijke bijdrage aan de onderlinge relatie. Met haar brede blik, oplossingsgerichte houding en vermogen om bruggen te slaan en te verbinden, weet Bregje regie te voeren op de samenwerking tussen beide partners. Hoewel de taken op afstand worden uitgevoerd, brengt ze deze daarmee steeds wat dichterbij en neemt de gezamenlijke verantwoordelijkheid toe.

Bregje profielfoto 2021 Bregje Appels

bappels@stoutgroep.nl