menu

Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant

24 juli 2020, Deel bericht op:

angride brabant

Om het woon-, leef- en vestigingsklimaat in Noord-Brabant aantrekkelijk te houden, ligt het accent de aankomende jaren op transformatieopgaven. Deze opgaven spelen zich af in de Brabantse steden en dorpen. Het zijn vaak omvangrijke én urgente opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de verandering van de mobiliteit, de energietransitie, economische structuurversterking, de woningbouwopgave of klimaatadaptatie.

Provincie Noord-Brabant werkt aan haar doelstellingen volgens een drietal lijnen: richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Voor de lijn ‘mogelijk maken’ is in 2010 het rovinciaal Ontwikkelbedrijf opgericht. Het Ontwikkelbedrijf kan waar nodig privaatrechtelijk handelen en/of risicodragend investeren. Bijvoorbeeld door het opkopen van monumentale panden met gronden om tot ontwikkeling te brengen. Tegenwoordig wordt het Ontwikkelbedrijf ook steeds vaker betrokken in initiatieffases om vroegtijdig juiste keuzes te maken. Keuzes passend bij gemeentelijke en provinciale ambities.

Angride Mulders is vanuit de Stout Groep betrokken bij het Ontwikkelbedrijf als senior projectmanager. Zij werkt namens de provincie samen met Brabantse gemeenten aan ruimtelijke opgaven. Gezamenlijk komen ze tot afspraken over functieveranderingen en werken ze aan ruimtelijke-kwalitatieve opgaven.

Angride profielfoto Angride Mulders

amulders@stoutgroep.nl