menu

Naar een ‘Omgevingswet-proof’ omgevingsvisie

17 december 2019, Deel bericht op:

omgevingsvisie

Veel gemeenten werken aan de implementatie van de Omgevingswet. Een belangrijk onderdeel hierbij is een omgevingsvisie. Sinds deze zomer is de Stout Groep betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie van de gemeente Overbetuwe. Sjang Drabbels van de Stout Groep is trekker van het co-creatieve proces in dit project.

Co-creatie: een populaire term in gemeenteland. Zeker in het licht van de nieuwe Omgevingswet. Het proces en participatie krijgt een prominente plek in de uitwerking van de Omgevingswet. De gemeente Overbetuwe geeft er daadwerkelijk vorm aan: dicht bij de burger en laagdrempelig, zelfs voor een abstract document als de omgevingsvisie. Dit komt in deze gemeente niet zomaar uit de lucht vallen. Al geruime tijd hanteert de gemeente Overbetuwe deze werkwijze. Waar mogelijk en in diverse vormen. Daarnaast wordt deze omgevingsvisie ook ‘Omgevingswet-proof’. Daarbij is participatie een van de belangrijkste randvoorwaarden. De gemeente Overbetuwe loopt hiermee al vooruit op de daadwerkelijke implementatie van de wet.

In de praktijk betekent dit een intensief traject waarbij Sjang als trekker langs de kernen van de gemeente trok met ‘Overbetuwe cafés’: laagdrempelig en dicht bij de burgers en stakeholders. De avonden zijn toegankelijk ingevuld met als doel het juiste op te halen. Het is de kunst om zowel de usual als ‘unusual’ suspects naar een avond te krijgen en dan een aansprekend programma te hebben. Dit laatste is gedaan door pitches, interactieve stellingen, maar ook tafelgesprekken over de identiteit van een dorp. En dat in een tijdssetting van ca. 2 uur per avond, zodat iedereen ook thuis nog een beetje wat aan de avond had. Want soms is er ook wel enige participatie-moeheid, dus daar moet je goed mee omgaan.

Een moeilijk bereikbare groep inwoners zijn de jeugdigen tussen 13 en 17 jaar. Deze heeft Sjang weten te bereiken door met de middelbare scholen een scholierendebat te organiseren. Leerlingen gingen met elkaar in debat over thema’s uit de omgevingsvisie. Ook dat was succesvol: het is mooi om te zien hoe bevlogen de leerlingen waren. Ze hadden zich goed voorbereid en gingen een goede inhoudelijke discussie met elkaar aan, onder bezielende leiding van burgemeester van Asseldonk. Een leuk bij-effect: interesse in de politiek en de gemeente: enkele scholen denken inmiddels na om een eigen debatclub op te richten!

Overbetuwe gaat nu de volgende fase in: het vormgeven van de omgevingsvisie op basis van wat er allemaal opgehaald is bij onze burgers, bedrijven, stakeholders en de scholieren; Omgevingswet-proof!

Ralph profielfoto Ralph Büttner

rbuttner@stoutgroep.nl

profielfoto Sjang Sjang Drabbels

sdrabbels@stoutgroep.nl