menu

Merwedestraat - Oranjelaan Dordrecht

18 december 2019, Deel bericht op:

oranjelaan

Het project Merwedestraat Oranjelaan is geboren vanuit een dringende onderhoudsbehoefte en vanuit de noodzaak diverse aanpassingen aan het wegprofiel door te voeren. Het aangrenzende project Stadswerven (hoofdzakelijk woningbouwontwikkeling) vraagt een andere uitstraling van de belangrijkste toegangsweg vanaf de N3 naar het centrum van Dordrecht. Ook de bedrijven, die langs de Merwedestraat gelegen zijn, vragen om meer kwaliteit van hun werkomgeving naast een optimale bereikbaarheid voor hun klanten. Ook wordt de ondergrondse infrastructuur niet vergeten. De doorstroming, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het verbeteren van de wegkwaliteit en de fietspaden zijn belangrijk in dit project.

Onze collega Peter de Vet is door het Integraal Projectmanagement Bureau van de gemeente Dordrecht ingevlogen om deze grootschalige reconstructie te begeleiden.

Het project vraagt om innovatieve en slimme oplossingen. Zo is bijvoorbeeld de riolering bij het Sumatraplein aangepakt. Hierbij is gekozen voor ‘relining’. Dit is een vorm van herstelwerkzaamheden aan het riool waarbij geen grote ontgravingen nodig zijn, maar waarbij een soort kous in het bestaande riool wordt geschoven. Dit omvangrijke werk is met veel verkeersregelaars en tijdelijke omleidingen gerealiseerd met als doel zo min mogelijk hinder voor verkeer en omgeving te veroorzaken.

Voor de reconstructie van de Oranjelaan is nadrukkelijk rekening gehouden met behoud van zoveel mogelijk groen. Dit om een groene uitstraling van deze straat te behouden en te versterken. Daarbij zijn de middenbermen versmald en zijn er vele bomen bij geplant.

Qua verkeersveiligheid zijn er nieuwe ontwerpen gemaakt voor de Oranjelaan en het Oranjepark. Zo worden verkeerslichten verwijderd, dubbelzijdige fietspaden aangelegd en zijn er specifieke keuzes gemaakt om doorstroming te bevorderen en hardrijden te voorkomen.

Met het in gebruik nemen van de Oranjelaan in november 2018 is het project nog net niet klaar maar kan het verkeer al wel van de verbeterde route gebruik maken. In december, als alle bomen zijn geplant is ons werk klaar en is de toegang tot Dordrecht weer voor de komende jaren het aanzien meer dan waard.

In onderstaand filmpje is het ontwerp van de Merwedestraat en Oranjelaan gevisualiseerd.

https://www.youtube.com/watch?v=1FQjwqR4ArI

Peter de Vet 2 Peter de Vet

pdevet@stoutgroep.nl