menu

Meer dan de som der delen

07 juli 2021, Omgevingsdienst Brabant-Noord. Deel bericht op:

Blok rechthoek Dave Ploum artikel

Het is juni 2019 als de provincie Brabant en haar omgevingsdiensten een enorme opgave en bijhorende werkdruk op zich af zien komen bij de Transitie Veehouderij. Om al het werk een plaats te geven, te organiseren en hopelijk efficiënter te werk te gaan wordt Dave gevraagd als projectleider Transitie veehouderij. Hij start een proces wat leidde tot het resultaat van een achttal maatregelen om de efficiëntie te vergroten binnen de drie Brabantse omgevingsdiensten.

Meebewegen in de dynamiek
De bestuurders omarmden het idee van de maatregelen en zo werd het vervolg geboren, namelijk: het implementeren van de acht maatregelen. Een flinke opdracht want naast de implementatie, veranderde het gevoelige en complexe speelveld continu, bijvoorbeeld door jurisprudentie of een nieuwe bestuurlijke context. Behalve het schetsen van het werk was Dave dus constant bezig met de herijking van de hoeveelheid werk én wat daarvan de invloeden en consequenties zijn voor de maatregelen om dit vervolgens borgen in de samenwerking tussen omgevingsdiensten, provincie en gemeenten.

Samen bouwen aan een gedragen product
Dit proces vroeg aandacht voor project, individu en team en leidde uiteindelijk door de inzet van Dave op deze drie thema’s tot een gedragen resultaat en invoering. Hij heeft in korte tijd verbinding weten te maken vanuit de bestaande relaties en leverde een gedragen product op. Gedragen door drie omgevingsdiensten, gemeenten, provincie Noord-Brabant op zowel bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Hiermee schept hij duidelijkheid in een zeer complex proces tussen verschillende overheidslagen. Alles met het oog op de beweging naar een sector die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt en goed is voor mens, dier en natuur.