menu

Meedenken over de buitendienst van morgen

19 juni 2018, Deel bericht op:

Gerda profielfoto 2

De provincie Zuid-Holland blijft in beweging. De nieuwe eenheid Beheer is begin 2018 aan de slag gegaan om zichzelf verder door te ontwikkelen. De komende jaren zal er meer onderhoud ondergebracht worden in regiocontracten. Dit maakt dat de werkzaamheden van de medewerkers gaan veranderen. Bovendien hecht het bestuur er aan dat de provincie beter zichtbaar is in het areaal.

De doorontwikkeling van de eenheid is nodig om een beeld te krijgen hoe het werk van de buitendienst er in de toekomst uit gaat zien. Denk bijvoorbeeld aan welke werkzaamheden blijft de buitendienst zelf doen en welke werktijden horen hier bij. Gerda Niemeijer begeleidt dit proces namens de Stout Groep in de rol van transitiemanager. Los van dat er uiteindelijk een plan moet komen dat klopt, is van belang dat haar plan kan rekenen op een breed draagvlak. Hiervoor heeft Gerda werkgroepen ingericht met medewerkers. Zij is met de werkgroepen aan de slag gegaan om na te denken over de gevolgen van de gevraagde veranderingen in de praktijk. Er zijn 7 groepen opgericht met onder meer de thema’s: werktijden, gastheerschap, rolbeschrijving en contractmanagement. De thema’s zijn door de medewerkers zelf bepaald. De werkgroepen hebben de opdracht om een advies te maken per thema en presenteren dit aan de projectgroep. De projectgroep heeft de taak om de adviezen samen te voegen tot een samenhangend plan. Gerda heeft er op ingezet dat de werkgroepen dit resultaat hebben gehaald en met trots, plezier en vertrouwen hun advies hebben kunnen presenteren aan de projectgroep.

gerda profiel Gerda Niemeijer

gniemeijer@stoutgroep.nl