menu

Kennisatlaswaterkeringen.nl

03 mei 2022, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Deel bericht op:

Artikel Renske en Marlies 2022 - Blok mobiel

In heel Nederland werken waterbeheerders aan de bescherming tegen overstromingen vanuit zee, rivieren, meren en kanalen. Om dat nu en in de toekomst te doen wordt intensief samengewerkt op de vele lagen van dit specialistische vakgebied. Dus om alle expertise waterveiligheid optimaal te benutten is het essentieel dat zij elkaar snel kunnen vinden. Zeker in deze tijd van extreem droog- en extreem nat weer.

Toegang tot deskundigheid
De kennisatlas waterkeringen maakt deskundigheid toegankelijk voor het landelijke netwerk. De kennisatlas heeft als nevendoel jongere deskundigen te bereiken, nu het professionele veld met vergrijzing geconfronteerd wordt. Procesleider Renske voerde regie en adviseur Marlies droeg zorg voor realisatie, in samenwerking met het netwerk waterveiligheid. De verouderde atlas uit 2017 transformeerde in handen van Marlies en Renske van een statische pdf in een website.

Bijdragen aan de waterveiligheid
Wat hen drijft? Het feit dat zij met hun inzet heel waterkerend Nederland met elkaar verbinden. Zodat deskundigen samen oplossingen kunnen blijven vinden voor het watervraagstuk. Marlies en Renske wisten film, fotografie en webdesign in te zetten om het netwerk waterveiligheid inzichtelijk te maken. Bovendien, de trots en het enthousiasme in de wereld van het waterbeheer werkt aanstekelijk!

Bekijk het resultaat zelf op www.kennisatlaswaterkeringen.nl

marlies profielfoto Marlies van Ree

mvanree@stoutgroep.nl

Renske 2017 profiel Renske Meijers

rmeijers@stoutgroep.nl