menu

Inspiratie in beeld voor een klimaatbestendige leefomgeving

17 december 2019, Deel bericht op:

lucht

Inspiratie in beeld voor een klimaatbestendige leefomgeving
Lotte Versteeg over het thema klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert in een tempo dat niemand had kunnen voorspellen. Eén ding is zeker: in 2050 is het heter dan ooit, natter dan ooit en in sommige tijden droger dan ooit. Met de huidige inrichting van onze steden zal het leefklimaat en de (volks)gezondheid onder druk komen te staan. De klimaatscenario’s laten zien dat we ons moeten voorbereiden op veranderende omstandigheden. Deze voorbereiding wordt ook wel klimaatadaptatie genoemd en maakt deel uit van het Deltaprogramma van het Rijk. Door maatregelen te nemen, kunnen we eventuele schade, hinder en overlast zoveel mogelijk voorkomen. Dit is onder te delen in 4 hoofdthema’s.

Hitte
Door opwarming van de aarde is er een toename van het aantal hittegolven, hete dagen en nachten. In dicht bebouwde gebieden heb je hier het meest last van. Als hitte leidt tot hittestress heeft dit gevolgen voor de gezondheid van mensen, met name kwetsbare groepen zoals baby’s, ouderen en zieken.

Droogte
Perioden van weinig neerslag hebben een uitwerking op de bodemgesteldheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Droogte kan negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld gewasopbrengsten of kwaliteit van het stadsgroen of de natuur.

Wateroverlast
Doordat het warmer wordt, kan de lucht ook meer water bevatten. Daardoor worden de buien heviger. Veel neerslag in een korte periode kan extra overlast geven als hier geen rekening mee wordt gehouden in het ontwerp van de stad.

Waterveiligheid
Het bekendste gevolg van de klimaatverandering is de zeespiegelstijging. In een laag gelegen land als Nederland brengt dit risico’s met zich mee. Hoe veilig zitten we eigenlijk achter onze dijken?

Deze gevolgen van klimaatverandering zijn niet de enige. Ook andere gevolgen worden steeds meer zichtbaar en voelbaar in de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan inklinking van veenbodem met bodemdaling tot gevolg of aan een toename van muggen en teken. Met meer aandacht voor al deze gevolgen in projecten in de fysieke leefomgeving kunnen we de openbare ruimte en bebouwde omgeving klaar stomen voor de toekomst. Technisch gezien is alles mogelijk en is de sky allang niet meer de limit. De vraag is alleen wel wat we er voor over hebben.

Er zitten heel veel haken en ogen aan het beantwoorden van de vraag wanneer is de stad of het buitengebied klimaatadaptief. We kunnen afwachten tot we met elkaar weten wanneer dit het geval is of we kunnen doen wat nu al mogelijk is daar waar het mogelijk is. De kans die een ontwikkeling in de openbare ruimte met zich meebrengt, zoals renovatie van een wijk of reconstructie van een weg, doet zich immers niet ieder jaar voor.

Een boeiend en uitdagend thema waar Lotte Versteeg graag haar bijdrage aan levert. In haar opdrachten bij de gemeente Nieuwegein en de gemeente Woerden werkt zij aan dit onderwerp.

Het afgelopen jaar ben ik in de wereld van de klimaatadaptatie gedoken en heb mij bezig gehouden met vragen als ‘wanneer is iets klimaatbestendig?’ en ‘hoe weten we wanneer we dit bereikt hebben?’ Antwoord op deze vragen blijkt niet eenvoudig. Wat wel duidelijk werd, is dat de gemeente het niet alleen kan en dat er geen kant en klare oplossing is. De oplossingen vergen maatwerk, integraal denken en vooral: iemand die hier voor wil gaan.

Ik vind het mooi om te zien dat door de positiviteit van pioniers op dit gebied, het thema door steeds meer mensen binnen organisaties wordt overgenomen. Want: een fijne buitenruimte willen we immers allemaal.

Namens de Stout Groep heb ik in opdracht van de gemeente Nieuwegein gewerkt aan het verzamelen van bruikbare en uitvoerbare voorbeelden. Door deze voorbeelden te bundelen hebben we een inspiratiedocument gemaakt. Bruikbaar voor iedereen die iets te maken heeft met de openbare ruimte: van achtertuin tot straat, tot park. Van ambtenaar tot uitvoerder of ontwikkelaar, bewoner of ondernemer

Bekijk het inspiratieboek hier.

Lotte profiel Lotte Versteeg

lversteeg@stoutgroep.nl