menu

In het hart van de lokale samenleving

19 november 2021, gemeente Venray. Deel bericht op:

Artikel Remco 2021 - blok vierkant v2

Gemeentelijk accommodatiebeleid maakt het mogelijk lokale verenigingen en stichtingen goed te faciliteren. En om de huisvesting van de gewenste maatschappelijke functies te borgen. Accommodatiebeleid raakt dan ook het hart van de lokale samenleving. Namelijk de inwoners, de activiteiten die zij samen doen, de clubs die zijn samen vormen. Actualisering ervan is daarmee onmiddellijk politiek gevoelig.

Resultaat in onrustig vaarwater
Venray wilde geactualiseerd accommodatiebeleid sport en jeugd. Een actueel en integraal wegingskader aan de hand waarvan de gemeente in gesprek kan gaan met stichtingen en verenigingen. Het concept was al voorbereid, toen Remco gevraagd werd het proces tot vaststelling te leiden. Daaraan was tevens een taakstelling verbonden, in een tijd van bestuurlijke wisselingen, een jaar voor de verkiezingen en met grote belangen voor de stichtingen en verenigingen die het betreft. Remco heeft ervoor gezorgd dat het conceptbeleid dat er lag waar nodig is aangescherpt en dat het beleid is vastgesteld door de raad.

Intensief en interactief
Remco heeft er plezier in om in de dynamiek van belangen koers te houden. Moet er op inhoud een betere onderbouwing worden toegevoegd? Dan betrekt hij de betreffende deskundige collega. Zijn er lokale wensen, meer op sentiment? Dan beweegt hij waar mogelijk mee. Terwijl hij ertussen staat en de lijn vasthoudt naar besluitvorming. Remco managet alle belangen en verwachtingen: van tennisvereniging tot griffie, van adviseur tot wethouder, van afdelingshoofd tot commissielid. In dit intensieve en interactieve project zet hij zo onafhankelijk en nuchter telkens de volgende stap.

remco profielfoto Remco Zwartkruis

rzwartkruis@stoutgroep.nl