menu

Iedereen een Thuis

26 juli 2021, gemeente Tiel . Deel bericht op:

Artikel Cecile Klinkenberg blok social share

Vanaf 2022 gaat de organisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang veranderen. Beschermd Wonen is bedoeld voor inwoners die door psychiatrische problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. En voor wie 24 uur per dag bereikbaarheid van zorg en hulp nodig is. Maatschappelijke opvang is voor personen die dak- of thuisloos zijn. In 2022 moeten alle gemeenten in Nederland Beschermd Wonen zelf regelen waarbij gestreefd wordt naar een afbouw van plekken en omslag naar Beschermd Thuis. Zo ook de gemeente Tiel.

Thuis wonen boven beschermd wonen
Cécile is daarom gevraagd te onderzoeken hoe Tiel Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang samen met regiogemeenten kan gaan organiseren. Dit heeft geresulteerd in een regioplan dat beschrijft hoe de gemeente, samen met de dertien samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland en regio Rijk van Nijmegen, de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychische beperking gaan vormgeven. En wat daarbij belangrijke waarden zijn. Zo wordt vanaf 2020 de zorg steeds meer bij mensen thuis georganiseerd. In hun eigen stad, dorp of wijk zodat iedereen woont op een passende plek. Voor iedereen een thuis.

Doortastend in een uitgebreid netwerk
Cécile Klinkenberg trok dit project voor de gemeente Tiel en heeft als lid van de regionale en bovenregionale werkgroep haar bijdrage geleverd aan het regioplan. Doortastend gaf zij efficiënt richting aan het bijbehorende inhoudelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces. En met haar frisse blik, haar uitgebreide netwerk in de regio Nijmegen en haar verbindende kwaliteiten bouwde zij mee aan een breed gedragen regioplan.

Cecile Klinkenberg C├ęcile Klinkenberg

cklinkenberg@stoutgroep.nl