menu

Het gevoel van een Veluwse stad

14 juli 2020, Deel bericht op:

apeldoorn loo

De afgelopen tijd heeft Apeldoorn de openbare ruimte in de binnenstad stevig onder handen genomen. In combinatie met de herinrichting van verschillende straten, zijn beken weer aan de oppervlakte gebracht. Ook is er vorm gegeven aan de Omgevingsvisie Apeldoorn 2030. De stad werkt daarmee aan een aantal grote opgaven.

Maar het kan beter. Onder leiding van projectmanager Stan Engels worden beide opgaven op elkaar afgestemd. Verschillende partijen in de binnenstad geven aan dat het van groot belang is dat Apeldoorn zich sterker onderscheidt dan andere steden. Onderscheiden door de kernkwaliteit die zij heeft, optimaal te benutten. Apeldoorn is namelijk een Veluwse stad. Maar dit gevoel ontbreekt in de binnenstad. Om dit gevoel terug te laten keren, is er behoefte aan een langjarige visie. ‘Masterplan Binnenstad’. Deze visie legt de basis voor een investeringsagenda en nieuwe sleutelprojecten in Apeldoorn.

Naast de sleutelprojecten die de Veluwse gevoel naar de binnenstad brengen, wordt er ook verder vorm gegeven aan de Omgevingsvisie. Die plaats biedt voor de ambities voor de doorontwikkeling van de 11de stad van Nederland met haar dorpen, omliggende wijken, bedrijventerreinen en buitengebied. Met Stan als schakel die beide opgaven goed op elkaar afstemt en de verbinding legt.