menu

Het financiële geweten van gebiedsontwikkeling

29 juli 2022, gemeente Zoetermeer. Deel bericht op:

Artikel Susan 2022 - blok rechthoek

Zoetermeer bouwt de komende jaren 10.000 woningen. Het betreft de ontwikkeling van gemeentegrond, maar ook het faciliteren van projecten van projectontwikkelaars en corporaties. Grip op financiën is randvoorwaardelijk voor succesvolle realisatie. In de bredere context van stadsvernieuwing werkt de gemeente samen met partners aan de invulling van meerdere woonwensen: van koop- tot huurwoning, van het duurdere segment tot starterswoning.

Slim middelen vinden
Planeconoom Susan bewaakt in de volle breedte van gebiedsontwikkeling de financiën, in lijn met de kwaliteitseisen die vooraf door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Zij adviseert de projectmanager over de financiële impact in alle fasen van het project. Zijn er voldoende middelen gereserveerd? Welke bijdragen leveren partners? Kan het goedkoper, zijn er andere oplossingen? Zij beweegt zich in haar rol binnen het project, binnen de lijnorganisatie en altijd samen met de partners.

Werken vanuit de opgave
Susan zit zogezegd op de schatkist, maar werkt vanuit het belang van de opgave. Daardoor kiest zij een procesmatige aanpak, met een communicatief component. In gesprek met de veelheid aan belanghebbenden bereid zij haar adviezen voor, waarbij haar kennis van gemeentelijke processen helpen. Haar persoonlijke successen? Als het haar lukt slimmere oplossingen te vinden of andere bronnen aan te boren. Zo draagt zij bij aan gebiedsontwikkeling.