menu

Herontwikkeling binnenstad Nijmegen

10 december 2021, gemeente Nijmegen. Deel bericht op:

Karim en Juun - blok rechthoek

De gebiedsvisie ‘Vlaams Kwartier’ is het startschot voor herontwikkelingen van formaat, midden in de binnenstad van Nijmegen. Waar precies? De driehoek Vlaamsegas/ Tweede Walstraat en winkelcentrum De Molenpoort. Het initiatief van de eigenaren tot deze herontwikkeling valt mooi samen met de maatschappelijke en dus gemeentelijke wensen voor vernieuwing. Want het maakt ruimte voor een grote behoefte aan goede en betaalbare woningen, herstel van het middeleeuwse stratenpatroon en een groener en beter toegankelijk ingerichte openbare ruimte.

Samenhangend plannen
Projectleider Karim brengt de gemaakte afspraken tussen ontwikkelaar en gemeentebestuur tot uitvoer. En ziet erop toe dat bouwplannen voldoen aan wat met de gebiedsvisie wordt beoogd. Hij benadert de hierin te behalen doelen niet als op zichzelf staand. Maar vanuit hun samenhang. Zo zoekt Karim de contactpunten tussen de inrichting van de openbare ruimte, het autoluwer maken van de binnenstad, cultuurhistorie en stedenbouwkundige wensen. Juun ondersteunt hem in dit project.

Gericht en in samenspraak
Karim weet binnen (de gemeente) de disciplines te verbinden en buiten (de omwonenden en betrokken ondernemers) mee te nemen in de totstandkoming van de bestemmingsplannen. Hij werkt vanuit de overtuiging: hoe meer je in gesprek bent met de omgeving, hoe beter het projectresultaat. Karim zet hiervoor de ervaring in die hij opdeed in projecten in andere grote gemeenten zoals Amsterdam.

Juun brengt structuur in het projectmanagement, doordat hij vanuit rust de juiste vragen stelt om zo vooruit te zien welke stappen gezet zullen moeten worden en wat hiervoor nodig is. Dit vertaalt hij in een projectplanning en risicodossier die hij mede bewaakt. Samen werken Karim en Juun gericht, ordelijk, in samenspraak met alle betrokken en gedreven door de ruimtelijke opgave toe naar resultaat.

Karim profielfoto Karim Bouanane

kbouanane@stoutgroep.nl