menu

Gaan voor een antwoord op de landbouwopgave

14 april 2022, gemeente Apeldoorn. Deel bericht op:

Artikel Rutger en Lisa 2022 - blok rechthoek

Gemeente Apeldoorn, met 4.800 hectare aan landbouw en liggend aan een natuurgebied waarop een te grote stikstofdepositie plaatsvindt, ziet het dilemma in de landbouwsector. De boeren doen decennialang wat de maatschappij van hen vroeg: zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Tegelijk moeten nu vraagstukken rondom stikstof, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit en dierenwelzijn van een aanpak worden voorzien. Dat vraagt om de transitie van de landbouwsector. Maar, hoe zet je koers naar toekomstbestendiger landbouw?

Samen verantwoordelijkheid nemen
Gemeente Apeldoorn erkent dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen bij de boer ligt. De boer is één van de schakels in de uitgebreide landbouwketen. En moet zijn actie bepalen in het speelveld van wisselend overheidsbeleid, veranderende regels en belangen op de afzetmarkt. Met beperkte kennis van de maatregelen die hij kan nemen om duurzaam, circulair en natuurinclusief te gaan boeren. Apeldoorn gaat met de boeren aan de slag en ontwikkelt instrumenten die de transitie faciliteren. Denk aan het bieden van ruimte voor nevenactiviteiten, subsidieverlening of het faciliteren van een lokale afzetmarkt. Projectleiders Rutger en Lisa geven deze instrumenten met alle stakeholders vorm in een kadernota landbouw.

Samen visie vormen
Het met diverse partijen creëren van een gezamenlijke toekomstvisie op de landbouw in Apeldoorn, is een proces dat Rutger en Lisa met plezier begeleiden. Rutger, opgegroeid op een boerderij en gewapend met veel kennis over de stikstofproblematiek, kent de landbouwopgave als geen ander. Communicatief vaardig en met een sterke drive om meer mogelijk te maken voor de landbouw, leidt hij het goede gesprek over deze uitdagende opgave. Lisa zet daar organisatietalent naast, een open en toegankelijke houding en kennis van participatietrajecten. Beiden gaan dan ook enthousiast de uitdaging aan om een antwoord te bieden voor de opgave waarvoor de landbouw zich gesteld ziet.

Rutger profielfoto Rutger Vloet

rvloet@stoutgroep.nl