menu

Er zit een wereld achter onze schone straten

03 maart 2022, Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), gemeente IJsselstein en gemeente Zeist. Deel bericht op:

Artikel Eric van der Schans - blok vierkant

Vrijwel overal in Nederland zie je het. Zo kozen ook de gemeenteraden van IJsselstein en Zeist voor omgekeerd inzamelen. Het aan huis scheiden van afval voor hergebruik. En dus het zo min mogelijk verbranden van restafval. Daarmee staat RMN aan de opgave om de eigen dienstverlening hierop in te richten en het bij inwoners thuis of in de buurt te faciliteren. Een forse organisatorische, logistieke opgave met financiële impact. Die vervolgens moet resulteren in gedragsverandering bij inwoners. Want alleen zo kunnen meer grondstoffen worden teruggebracht voor het maken van nieuwe producten.

Vakkundig veelzijdig
Vakman Eric leidt alle fasen van deze opgave met zijn projectteam. Hij leidt de voorbereidingsfase. Het zoeken van locaties voor plaatsing van containers, het beoordelen van tekeningen, juridische procedures en inspraak door inwoners hierop, tot en met besluitvorming door de colleges. Hij leidt ook de uitvoeringsfase. Het bestellen van containers, pasjes koppelen aan ICT voor alle adressen, een nieuwe afvalkalender en informatieve brieven met wat er verandert per adres. Tot slot leidt hij ook de realisatiefase. De plaatsing van nieuwe containers, logistiek rondom de wissel van containers per adres en nazorg. Een veelzijdig projectleider, die met RMN, gemeente en leverancier van ambitie tot resultaat komt.

Samen voor dezelfde inwoner
Eric is specialist in de afvalbranche en weet wat speelt qua wetgeving en innovaties in dit dynamische vakgebied. Hij is projectleider voor de gemeenten, die aan de inwoner moet kunnen uitleggen wat er gebeurt. Hij vervult zijn rol ook voor de RMN, die goede service wil leveren aan dezelfde inwoner. Eric werkt dan ook aan gezamenlijkheid in de wereld achter onze schone straten. Eric gaat voor een beter milieu, waarin niet meer wordt gegrepen naar primaire grondstoffen.

Eric profielfoto Eric van der Schans

evanderschans@stoutgroep.nl