menu

Een van de gezondste gemeenten van Nederland

16 december 2022, gemeente Altena. Deel bericht op:

Sandra Krebber - artikel 2022 rechthoek

Het gemeentelijk gezondheidsbeleid behelst veel: de veilige en gezonde leefomgeving, gezonde leefstijl, mentaal welbevinden, het gezond ouder worden en wat inwoners hierin zelf kunnen ondernemen. De gemeente Altena brengt deze lagen samenhangend bij elkaar in één gezondheidsnota. De gemeente Altena wil een vitale gemeente zijn waar mensen gezond en gelukkig zijn. Een gemeente waar de gezondheidsverschillen kleiner worden en waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt, en iedereen zich van waarde voelt. Dat vraagt om een leefomgeving waarin vitaal wonen, leren, werken, zorgen en recreëren de basis zijn. De gemeente gaat in de komende jaren nog meer inzetten op vitaliteit; door (positieve) gezondheid, sport en bewegen en ontmoeting voor iedereen mogelijk te maken. Hiertoe heeft de gemeente een beleidskader Vitaal Leven laten opstellen, waarbij de beleidsdomeinen gezondheid en sport en bewegen integraal zijn opgepakt.

Samen voor een haalbaar plan
Het college heeft de ambitie om een van de gezondste gemeenten van Nederland te zijn. De gezondheidsnota die beleidsadviseur Sandra schrijft, is hét gemeentelijk instrument om die ambitie waar te maken. Sandra verbindt alle belanghebbende stakeholders zoals de GGD, onderwijs en kinderopvang, de welzijnsinstelling en sportaanbieders in de beleidsontwikkeling. Ook betrekt zij partijen vanuit het fysieke domein en financiën, om tot haalbare doelen en praktische oplossingen te komen.

Het stokje doorgeven
De ervaring die Sandra opdeed bij gemeenten en de GGD, komen haar van pas in het herkennen van kansen en knelpunten. Zij zorgt niet alleen voor beleidsontwikkeling, maar ook voor de gezamenlijke uitvoer ervan met en door alle betrokken partijen. Zij zet de eerste stappen en draagt in samenwerking het stokje door aan de partners voor integratie en borging van nieuwe werkwijzen.

Sandra Krebber - profielfoto 2021 Sandra Krebber

skrebber@stoutgroep.nl