menu

De ronde van Zuid-Holland Zuid

18 november 2022, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Deel bericht op:

Willemien Trompert - artikel 2022 blok rechthoek

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven verplicht maatregelen te nemen om energie te besparen binnen hun bedrijfsgebouwen en -processen. Voor de een is dat gemakkelijker of vanzelfsprekender dan voor de ander. Team duurzaamheid van OZHZ informeert en stimuleert bedrijven om te versnellen en om meer te doen aan energiebesparing en duurzame opwek dan nodig is vanuit wet- en regelgeving.

Duurzame bedrijvenroute
Hoe pak je dat aan, in een speelveld van 135 bedrijventerreinen in de regio? Adviseur Willemien en het team duurzaamheid kozen een pragmatische aanpak. Gestart is met een groepje koplopers. Dit zijn ondernemers, die al boven de wettelijke norm inzetten, maatschappelijk betrokken zijn, lange termijn durven denken, middelen hebben én al resultaat hebben geboekt. Zij kregen positie om anderen te enthousiasmeren en op ideeën te brengen. Dat resulteerde in de eerste regionale Duurzame Bedrijvenroute in Nederland: ruim 20 koplopers openden hun deuren voor andere ondernemers uit de regio.

De koplopers en de coach
Willemien is enorm gedreven door urgentiebesef van de klimaatopgave en de energietransitie waar we samen voor staan. Zij heeft er plezier in het open gesprek aan te gaan met alle bedrijven: van het crematorium dat overgaat op elektrische ovens tot de drukker die overgaat op milieuvriendelijkere productie. Bijvangst is voor haar dat men door de bijeenkomsten onderling kennismaakt en duurzame allianties ontstaan. Willemien zet – als een coach – aan tot versnellen, de koplopers nemen de grote middengroep mee. De bezemwagen, toezichthouders energie, vegen de echte achterblijvers op, maar dat wil Willemien en de rest van het team duurzaamheid zoveel mogelijk voorkomen.

Profielfoto Willemien aangepast Willemien Trompert

wtrompert@stoutgroep.nl