menu

De Omgevingswet eenvoudig maken

16 september 2022, gemeente Putten. Deel bericht op:

Artikel Annelies Boonman 2022 - Blok Rechthoek

In de afgelopen 200 jaar is een wirwar aan regels voor onze leefomgeving ontstaan: zo’n 40 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen. Vind daarin maar eens terug welke regels er gelden voor de veranda die je in je tuin wilt bouwen. Met het herzien van al die regels en de bundeling in één Omgevingswet, wordt geprobeerd om de regelgeving eenvoudiger en beter te maken. De herziening van dit wettelijk stelsel is omvangrijk en heeft grote impact voor individuen, bedrijven en overheden. Dit is allesbehalve eenvoudig.  

Kunnen werken naar bedoeling
Gemeente Putten wil op tijd klaar zijn voor de Omgevingswet. Daarvoor moet veel georganiseerd worden. Denk aan het aanpassen van werkprocessen en een aansluiting op het DSO – het digitale loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van regels en informatie over de kwaliteit van de leefomgeving. Of het creëren van een omgevingsvisie of -plan, waaraan getoetst kan worden bij nieuwe activiteiten en projecten. Maar net zo belangrijk is het gaan werken naar de bedoeling van de Omgevingswet. Dit vraagt om het bijspijkeren van de kennis van medewerkers en het ontwikkelen van bepaalde competenties zoals integraal meedenken. Annelies is als projectleider gevraagd sturing te geven aan de gehele opgave.

Eenvoudig en behapbaar maken
Het uitvinden wat werkt voor een organisatie en mensen in beweging brengen om daar samen aan te bouwen, is wat Annelies als projectleider kenmerkt. Haar aanstekelijke enthousiasme en positieve insteek, maakt dat deze droge wetgeving bij de medewerkers gaat leven. Samen richten op de voordelen creëert volgens Annelies verbinding en een proactieve houding bij de medewerkers. Vanuit haar talent tot ordenen en prioriteren, weet ze de omvangrijke opgave voor hen eenvoudig en behapbaar te maken. Zo is Putten straks op tijd Omgevingswet-proof.

Annelies Boonman profiel Annelies Boonman

aboonman@stoutgroep.nl