menu

Dashboard op herbruikbare grondstoffen

06 mei 2022, gemeente Lingewaard. Deel bericht op:

Victor en Jelle 2022 - Blok Rechthoek

Lingewaard wil meer grip op de kosten en opbrengsten van afvalinzameling. Tot voor kort werden cijfers vooraf globaal geraamd en pas achteraf exact geduid. Dat maakte het erg lastig te prognosticeren, risico’s te managen en om grip te krijgen op middelen. En dat in een fluctuerende grondstoffenmarkt die zich als een razende ontwikkelt. De gemeenten begeven zich op deze bewegende markt. Peter Mom, gemeente Lingewaard, kwam met de oplossing en bouwde een dashboard, met hulp van Stout Groep.

Grip op middelen
Het dashboard laat zien hoeveel kilogram afval er hoe vaak wordt opgehaald en hoeveel daarvan als grondstof weer op route gaat voor hergebruik. Alle externe partijen - leveranciers en inzamelaars - leveren hun gegevens aan en deze worden direct ingelezen in de software. Dat komt terecht in het dashboard en zo is actuele informatie op elk moment beschikbaar. En wordt het, als dit aan de hand is, direct zichtbaar als er tekorten ontstaan op de begroting. Hierdoor is het mogelijk tijdig risico’s te signaleren en, indien nodig, de begroting tijdig bij te stellen. Ook de prognose voor de afvalstoffenheffing kan daardoor goed worden bepaald.

Unieke innovatie
Met Lingewaard voorop, heeft Jelle meegedacht in de doorontwikkeling van het dashboard, gericht op de klant. Jelle heeft de data nog bruikbaarder gemaakt. Dus in de vormgeving en weergave de gegevens, trends en ontwikkelingen leesbaar gemaakt. Victor adviseert het beleidsteam via een data-analyse en vertaalt dit naar strategische informatie voor College en Raad. Een unieke innovatie in de afvalbranche, in vruchtbare samenwerking tussen gemeente en Stout Groep.

Jelle van Lohuizen profiel Jelle van Lohuizen

jvanlohuizen@stoutgroep.nl

victor profiel Victor Denteneer

vdenteneer@stoutgroep.nl