menu

Buurtacademie Doesburg en Jongerencentrum 0313

28 april 2022, gemeente Doesburg en Circulus. Deel bericht op:

Lajenda Garts artikel 2022 Blok rechthoek v2

Buurtacademie Doesburg en Jongerencentrum 0313. Dé ontmoetingsplekken en vraagbaak voor inwoners, vrijwilligers en organisaties van Doesburg. Extra inzet en aandacht waren nodig om de verbindende functie van de twee te versterken. Niet in de laatste plaats door de sociale effecten van de voortdurende beperkende coronamaatregelen. Circulus verzorgt de coördinatie van onder meer deze gemeentelijke voorzieningen. Want behalve het afvalinzamelbedrijf van de regio, is Circulus ook partner van gemeenten in het sociaal domein.

Sociale kracht
Lajenda vervult de gevraagde verbindende rol van coördinator voor de twee locaties. Met als kerntaak de aansturing van vrijwilligers en jongerenwerker en de coördinatie van samenwerking met sociaal maatschappelijke organisaties. Denk hierbij aan maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk of het jeugd- en jongerenwerk. Kortom, alle organisaties die zich richten op preventie en signalering. Van het taalcafé in samenwerking met de bibliotheek tot het professionele jongerenwerk op straat. Aan Lajenda om bij te dragen aan de versteviging van de sociale kracht van Doesburg.

Openheid en een creatieve geest
Typerend voor Lajenda is dat zij vanuit enthousiasme en openheid in de rol van coördinator stapte. Zij weet contact te leggen, heeft oog voor de mens die zij voor zich heeft. Lajenda werkt met haar creatieve geest vanuit een positieve insteek aan kansen voor gezamenlijkheid.

Lajenda profielfoto Lajenda Garst

lgarst@stoutgroep.nl