menu

Bouwen aan een islamitische begraafplaats

14 september 2021, gemeente Utrecht. Deel bericht op:

Martijn van Randwijk artikel blok rechthoek

In Nederland zijn weinig islamitische begraafplaatsen. Zeker toen in 2020 de wereld op slot ging, er niet gevlogen kon worden en begraven in het land van herkomst dus niet mogelijk was, werd dit probleem zichtbaar. Een behoefte die al jaren leeft werd een noodzaak: een islamitische begraafplaats in Nederland. Daarom zijn nabestaande op zoek gegaan naar mogelijkheden passend bij tradities en gebruiken uit de Koran. Gemeenten zijn hierbij om hulp gevraagd.

Kansen zien in een veranderende begraafcultuur
De gemeente Utrecht heeft gehoor gegeven aan die vraag naar een islamitische begraafplaats. Bij het inrichten van de buitenruimte is het altijd zoeken naar mogelijkheden en kansen, zeker in stedelijk gebied omdat de grond schaars is. Daarnaast vindt er een verandering plaats in de Nederlandse begraafcultuur. Zo willen mensen bijvoorbeeld steeds vaker gecremeerd worden dan begraven. Deze verandering geeft ruimte voor het ontdekken van nieuwe vormen. Een ander cruciaal punt in deze opgave is het verbinden van overheid en initiatiefnemers.

In gesprek gaan en blijven
Martijn, met expertise op het gebied van begraven, is de uitdaging van dit unieke project aangegaan. Met een frisse blik, vanuit een verbindende grondhouding is hij het gesprek aangegaan. Open communicatie, gecombineerd met een inventarisatie van wat er wettelijk, ruimtelijk en technisch gezien mogelijk is. Zo heeft Martijn de eerste stappen gezet richting het realiseren van mogelijk de grootste Islamitische begraafplaats in West-Europa. Het gaat hem goed af om het ruimtelijke vraagstuk te combineren met het gesprek over religie en cultuur. Meer dan ooit geldt hier: ga en blijf met elkaar in gesprek.

Profielfoto MvR Martijn van Randwijk

mvanrandwijk@stoutgroep.nl