menu

Bouwen aan de nieuwe (Tuin)stad

17 december 2019, Deel bericht op:

geuzenveld

Amsterdam staat de komende jaren voor een enorme woonopgave.  Zo ook de Westelijke Tuinsteden. Hier geen grootschalige nieuwbouw, maar stedelijke vernieuwing en verdichting van de naoorlogse buurten. Dit alles in het kader van de zogenaamde ‘ontwikkelbuurten’. Met deze uitdaging houden Myriam Peters en Karim Bouanane zich sinds maart bezig.

Een van de wijken waaraan zij werken is Geuzenveld. Deze wijk blijft tot nu toe achter bij de ontwikkelingen in de rest van de stad, op fysiek en sociaal gebied. Woningen zijn verouderd en niet toekomstbestendig, relatief veel huishoudens leven op het bestaansminimum en er is een hoge werkloosheid.

Met het programma ‘ontwikkelbuurten’ moet onder andere deze wijk zich gaan ontwikkelen. De nieuwe coalitie heeft met hun coalitieakkoord ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’ 40 miljoen euro gereserveerd voor de verbetering van de leefbaarheid in de zogenaamde ontwikkelbuurten.

De brede opgave in Geuzenveld vraagt om een integrale aanpak. Nieuwbouw, renovatie en vernieuwing van de openbare ruimte vinden tegelijkertijd plaats. Daarbij is aandacht voor de toekomstbestendigheid en de cultuurhistorische waarde van de individuele buurten. Ook wordt er aan maatschappelijke voorzieningen en sociale vernieuwing gedacht. Een hoop ambities en wensen die het proces tot vernieuwing van Amsterdam Nieuw-West zeer complex maakt.

Myriam en Karim staan midden in dit proces. Binnen de organisatie verzamelen zij alle ambities en wensen en begeleiden zij de projecten. Maar ook om dit te vertalen naar ‘buiten’, door te overleggen met bewoners, woningcorporaties, ondernemers en ontwikkelaars. Daarbij hebben zij oog voor de gemeenschappelijke belangen, om zo te bouwen aan een betere buurt.

 

Karim profielfoto Karim Bouanane

kbouanane@stoutgroep.nl

Profielfoto Myriam aangepast Myriam Peters

mpeters@stoutgroep.nl