menu

Bewaker van kwaliteit en een goed proces in Horst aan de Maas

17 december 2019, Deel bericht op:

Harriet - Horst

Harriët Eggengoor werkt namens de Stout Groep bij de gemeente Horst aan de Maas binnen het team Omgeving. Het team Omgeving is binnen de gemeente verantwoordelijk voor het behoud en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Functies binnen het team zijn: beleidsmedewerkers, planologen, vergunningverleners, medewerkers milieu en medewerkers APV. Harriët heeft binnen het team de rol van kwaliteitsmanager en procesmanager. Als kwaliteitsmanager geeft zij gevraagd en ongevraagd adviezen aan het management en maakt zij processen inzichtelijk binnen het team. Zij doet dit door het team een spiegel voor te houden op basis van wat zij in de praktijk waarneemt. Waar nodig pakt zij specifieke projecten op om de processen in het team te analyseren, inzichtelijk te maken of te verbeteren. Hiervoor heeft zij een LEAN-traject opgestart. Harriët houdt ervan om problemen te signaleren, maar vooral aan te pakken en op te lossen. Zij signaleert zaken die een ander niet (meer) ziet. In een aparte rol als kwaliteitsmanager creëer je ook de omstandigheden waarbij iemand met iets meer afstand ook tijd heeft om knelpunten in het werk te blijven zien en op te lossen. In een team waarin in het dagelijkse werk goed lopende processen het verschil kunnen maken voor de medewerkers en de klant is Harriët dus direct van toegevoegde waarde. Het halen van een positief resultaat is altijd reden tot een klein feestje.

Als procesmanager is Harriët verantwoordelijk voor twee processen: de herijking van de structuurvisie en het opstellen van een pilot omgevingsplan. De inhoudelijke kennis wordt door interne medewerkers geleverd. Harriët zorgt ervoor dat het proces, om te komen tot een resultaat, goed loopt. Haar toegevoegde waarde is dat zij buiten de kaders denkt en hierdoor in een vroeg stadium problemen signaleert en oplost samen met haar collega’s. Een voorbeeld hiervan is het met prioriteit oppakken van een deelproject van de herijking van de structuurvisie. Hierdoor worden versneld nieuwe afspraken geïmplementeerd, zodat de bewoners, de ambtelijke organisatie én het gemeentebestuur niet hoeven te wachten tot het hele proces is doorlopen.

 

Harriet profielfoto Harriƫt Eggengoor

heggengoor@stoutgroep.nl