menu

Afval is emotie

25 maart 2022, gemeente Geldrop-Mierlo. Deel bericht op:

Artikel Astrid - blok rechthoek

Gemeentelijk grondstoffenbeleid gaat over huishoudelijk afval. Hoe kunnen we zoveel mogelijk grondstoffen uit restafval halen voor hergebruik? Geldrop-Mierlo wilde dit beleid actualiseren. Met de ambitie om nog slechts 30 kilo restafval per inwoner te hebben in 2030 en in 2050 volledig afvalvrij te zijn – dit in lijn met het landelijke programma. Het is een mooie ambitie op een complex dossier. Want afval raakt het persoonlijk gedrag van mensen direct en raakt daarmee de politiek, waarbij nog geen gedeeld gemeentelijk beeld was van het thema.

Rode draad laten ontstaan
Wat is voor Geldrop-Mierlo de beste route? Astrid is als adviseur ingezet om naar beleidsvaststelling toe te werken. Zij heeft het gesprek met inwoners, commissie en raad georganiseerd en onderzoek gedaan. Zo liet zij de rode draad als vanzelf ontstaan. Het beleid bestaat uit algemene maatregelen voor alle inwoners plus flankerend beleid. Zo worden de algemene maatregelen waar nodig geflankeerd met de extra inzet van communicatie- en inzamelmiddelen.

Van mening naar dilemma
Astrid weet meningen en emoties af te pellen tot dilemma’s, en deze in te zetten in de vertaling naar een praktische aanpak. Zo lukt het haar om maatwerk voor elke gemeente te leveren, zoals nu voor Geldrop-Mierlo. Als inhoudsdeskundige is zij gedreven om bij te dragen aan de opgave om tot een circulair Nederland te komen. Dit doet zij door vanuit een neutrale houding te zoeken naar samenhang, bezwaren en mogelijkheden, in gesprek met alle belanghebbenden. Na vaststelling heeft Lajenda het grondstoffenplan vormgegeven.

Astrid profielfoto Astrid van Voorst

avanvoorst@stoutgroep.nl

Lajenda profielfoto Lajenda Garst

lgarst@stoutgroep.nl