menu

Aan de slag met de Omgevingswet

12 augustus 2020, Deel bericht op:

schatkist

Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Als Stout Groep ondersteunen wij meerdere gemeenten in de voorbereiding hiervan. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 hebben gemeenten meer tijd voor de implementatie van de Omgevingswet. Ook gemeente Ermelo werkt er hard aan om klaar te zijn voor het overhevelen van de taken vanuit het Rijk naar gemeenten. Vanuit de Stout Groep levert Mariska Kiggen hier een bijdrage aan.

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de zogenaamde bruidsschat. Maar wat is dat, de bruidsschat? De bruidsschat bestaat uit 600 regels die vanuit het Rijk worden overgeheveld naar gemeenten en waterschappen. Deze regels hebben betrekking op onderwerpen zoals geur, trillingen, geluid, lozingen, horeca, monumenten en detailhandel. Volgens de wetgever zijn sommige regels heel locatie-specifiek waardoor zij beter door gemeenten en waterschappen geregeld kunnen worden. Gemeenten en waterschappen krijgen tot 2029 de tijd om te beslissen of ze de regels uit de bruidsschat overnemen, wijzigen of schrappen. 

Mariska analyseert voor gemeente Ermelo de 600 regels uit de bruidsschat. Op basis hiervan kan zij de gemeente adviseren hoe zij moeten omgaan met deze regels. Hiervoor heeft ze de samenwerking gezocht met de Omgevingsdienst en gemeente Harderwijk. Gemeente Harderwijk heeft immers hetzelfde pakket aan regels gekregen en met gebundelde krachten kom je een heel eind verder!

Mariska profielfoto Mariska Kiggen

mkiggen@stoutgroep.nl