menu

Voor welke uitdagingen staan gemeenten rondom het thema Klimaatadaptie?

17 december 2019, Deel bericht op:

klimaatadaptatie

Wat zijn in het proces van klimaatadaptatie de bestuurlijke en organisatorische uitdagingen en hoe wordt hier mee omgegaan? Dit is de kernvraag van het onderzoek van Daan van der Kolk naar het proces van klimaatadaptatie binnen en rondom de gemeente Amersfoort.

Het onderzoek biedt inzicht in de wijze waarop gemeenten op dit moment georganiseerd zijn. De conclusie van Daan is dat het proces van klimaatadaptatie voor veel gemeenten tot op heden moeizaam verloopt. Hij onderscheidt drie centrale uitdagingen waar gemeenten mee te maken hebben. Deze uitdagingen heeft hij verwoord in drie vragen die in gesprek met de verschillende bestuurders en beleidsmedewerkers van de gemeenten naar voren zijn gekomen. 

Wat is klimaatadaptatie?
Wie is er betrokken bij het proces van klimaatadaptatie?
Wie is er de baas?

Gemeenten hebben genoeg expertise op het gebied van water, bodem en groen, maar de verbinding tussen deze disciplines en de verankering van de verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie komt veelal niet goed en/of niet blijvend tot stand. Dit heeft alles te maken met het niet goed kunnen beantwoorden van die eerste vraag: wat is en omvat klimaatadaptatie nou eigenlijk precies? Gemeenten hebben vaak geen duidelijke werkbare definitie van klimaatadaptatie. 

Daan over zijn onderzoek: “in mijn onderzoek heb ik een etnografische onderzoeksmethode gehanteerd. Bij het gebruik van een etnografische onderzoeksmethode probeer je als onderzoeker zo dicht mogelijk bij de dagelijkse realiteit van bestuurders en beleidsmedewerkers te komen. Hierbij heb ik heel veel uren participerend geobserveerd. Dit deed ik door overleggen/vergaderingen bijeenkomsten, klimaatateliers en conferenties bij te wonen. Daarnaast heb ik ter aanvulling van deze bijeenkomsten meerdere interviews afgenomen”. 

“Aan de hand van deze bijeenkomsten formuleerde ik bovenstaande drie vragen, maar heb ik tevens kunnen analyseren hoe gemeenten omgaan met deze drie vragen. Dit heb ik uiteengezet in vier omgangsstrategieën waardoor gemeenten proberen om te gaan met de drie genoemde uitdagingen”. 

Het Water Governance Tijdschrift heeft het onderzoek van Daan gepubliceerd. Via deze link is het volledige artikel te lezen (03-2017). Hierin zijn ook de strategieën opgenomen hoe gemeenten met de uitdagingen kunnen omgaan.

Daan van der Kolk profiel Daan van der Kolk

dvanderkolk@stoutgroep.nl