menu

Kansen in de wereld van afval en afvalwater

Door: Victor Denteneer. Deel bericht op:

Victor en Astrid - Blok rechthoek

Hoe innoveren wij succesvol in de grondstoffenketen? Hoe vermarkten de afvalketen en de afvalwaterketen hun grondstoffen? Deze vragen stonden centraal tijdens de werkconferentie, georganiseerd door de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF, onderdeel van de Waterschappen) en Stout Groep. Met deelnemers vanuit afval- en reinigingsbedrijven, gemeenten en waterschappen. Resultaat van deze inspirerende middag? Vervolgactie!

Afvalconferentie 6 oktober
Wij merken dat mensen werkzaam in de afvalketen en de afvalwaterketen veel gemeen hebben, maar elkaar onvoldoende kennen. Het faciliteren van contact met elkaar is dan ook de eerste stap die wij zetten. EFGF en Stout Groep nodigen je van harte uit voor een bezoek aan onze stand tijdens de landelijke afvalconferentie. Samen brengen we werelden bij elkaar.

Een alom gezien obstakel is het toewerken naar ‘einde afvalstatus’. Dus, het komen tot een punt waarop er geen afval meer is. Dit speelt in zowel de gemeentelijke als de waterschaps-context. Omdat een gezamenlijke lobby hierin effectief kan zijn, krijgt ook dat expliciet aandacht tijdens de afvalconferentie en in vervolgacties daarna.

Welke financiële kansen zie je, als je denkt in termen van grondstoffen in plaats van afvalstoffen? Hoe kun je die kansen vermarkten? Wat kun je hierin gezamenlijk doen? Wij organiseren het gesprek waarin grondstofmanagers en business developers concreet aan de slag gaan om het vermarkten van de grondstoffen een stap verder te brengen.

Werelden verbinden
Stout Groep verbindt en faciliteert de ontmoeting tussen verschillende partijen, stimuleert samenwerking en bepaalt mede de toekomstagenda van de afvalketen. Houdt onze site in de gaten voor nieuws.

Ferdinand Kiestra (Innovator, Waterschap Aa en Maas en EFGF) | f.kiestra@aaenmaas.nl

Astrid van Voorst | avanvoorst@stoutgroep.nl      

Monique De Jong | mdejong@stoutgroep.nl

Victor Denteneer | vdenteneer@stoutgroep.nl