menu

Jelle van Lohuizen

Mail mij op jvanlohuizen@stoutgroep.nl

Jelle van lofhuizen Hobby
Jelle van Lohuizen profiel jelle kinderfoto

Jelle is al van jongs af aan te vinden op de atletiekbaan, zelf aan het trainen, om junioren te coachen of aan het vergaderen binnen een van de commissies. Naast het verenigingsleven is de passie voor sport ook terug te vinden in zijn werk. De sporters mentaliteit om de lat steeds iets hoger leggen en eigen prestaties te verbeteren is kenmerkend voor Jelle.

terug naar overzicht