menu

Else Sneller

Mail mij op esneller@stoutgroep.nl

Else Sneller hobby foto
Else Sneller profielfoto Else Sneller kinderfoto

Else is een initiatiefrijke verandermanager. Van de twintig jaar waarin ze leidinggeeft, heeft ze meer dan tien jaar als afdelingshoofd gewerkt. Daarnaast heeft ze ervaring als trekker van complexe projecten en programma's. Ze beweegt zich graag in een omgeving waarin politiek/bestuurlijke of maatschappelijke spanning de koers en het tempo van de verandering beïnvloedt. De competenties die ze hiervoor inzet zijn innovatief handelen, netwerkvaardigheid en omgevingsbewustzijn. Men ziet haar nieuwsgierigheid en empathie koppelen aan een stevige dosis resultaatgerichtheid.

Als manager wil ze graag het beste uit mensen halen, ze met hun talenten laten woekeren, ze uitdagen nét dat stapje verder te doen en ze het vertrouwen geven dat ze dat aankunnen. Als gecertificeerd (team)coach is Else bezig met het (bege)leiden van de individuele medewerker en het team binnen de context van (de opgave van) de organisatie als geheel.

Het op gang brengen en duurzaam verankeren van wat een veranderopgave van een organisatie, haar teams en individuele medewerkers vraagt: Else loopt er warm voor. Daarbij houdt ze steeds de blik op de buitenwereld gericht om daar te zien wat nodig is. Om vervolgens binnen aan de slag te gaan om dit te realiseren. Van strategieontwikkeling tot uitvoering en het oplossen van hele concrete knelpunten.

Hoe ze werkt? Else is een echte teamspeler: vanuit een gezamenlijk doel, waarin ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft, werken we samen aan het verwezenlijken van de opgaven van de organisatie. “Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder”.

Else benadert elke nieuwe werkomgeving als Zweinstein: een plek waar veel te leren valt en waar zich onverwachte, magische maar soms ook spannende dingen kunnen gebeuren.

terug naar overzicht