menu

Workshops omgevingsdiensten

28 augustus 2015, Deel bericht op:

Arthur4 rechthoek 827x400

Werken aan een nieuwe rol!

Voor de Gelderse Omgevingsdiensten hebben wij diverse workshops georganiseerd. Doel van deze workshops is het verbeteren van knelpunten in de samenwerking tussen gemeenten en Omgevingsdiensten. Als gevolg van het overbrengen van taken van gemeenten naar Omgevingsdiensten ontstaat een verandering in de samenwerking en elkaars rol hierin. Deze opdrachtgever - opdrachtnemer relatie vraagt een omslag in de praktijk. Via interactieve workshops hebben wij met creatieve werkmethodes zoals bijvoorbeeld opstellingen ingespeeld op deze praktijkvraag. Arthur Reuvers heeft namens de Stout Groep deze workshops begeleid. Een belangrijke uitkomst van deze workshops is de behoefte aan mogelijkheden voor doorontwikkeling van de nieuwe rol van accountmanagers. Dit zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de omgevingsdienst. Hiervoor is in samenwerking met HAN een leergang ontwikkeld. Meer informatie hierover tref je ook aan op onze site.