menu

Windenergie convenant

28 augustus 2015, Deel bericht op:

Windmolens

Beweging in windenergie!

In de Stadsregio Rotterdam is een windenergieconvenant getekend in 2012. Medio 2014 is geconstateerd dat er een beperkte voortgang in de realisatie van de projecten zat. Marco Vellema heeft samen met een afvaardiging van de gemeenten en Provincie Zuid-Holland het inhoudelijke en bestuurlijke proces in beweging gekregen, zodat scherp wordt welke projecten gerealiseerd gaan worden. Daarbij is gezocht naar aanvullende locaties om de doelstelling van 150MW windenergie in 2020 te kunnen realiseren. Medio 2015 is gestart met de plan-mer voor de windlocaties.

Marco profiel Marco Vellema

mv@stoutgroep.nl