menu

Werken bij waterschap Peel en Maasvallei

05 augustus 2015, Deel bericht op:

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen op de juiste plek!

Het waterschap Peel en Maasvallei voert de komende jaren een groot aantal dijkverbeteringsprojecten uit om alle waterkeringen aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Kabels en leidingen vormen vaak een knelpunt voor de veiligheid, maar kunnen ook in de weg liggen bij de uitvoering van de dijkverbetering. Tijdens deze dijkverbeteringsprojecten gaat veel tijd ‘verloren’ doordat telkens opnieuw afspraken gemaakt moeten worden over taken en (financiële) verantwoordelijkheden van de kabel en leiding eigenaren en het waterschap. Het waterschap wil niet bij ieder project deze afspraken opnieuw maken. Daarom werkt Jan-Willem Strijbosch aan een convenant waarin deze taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Jan Willem zet zich er voor in om draagvlak te krijgen bij alle partijen waarvoor dit convenant van belang is. Inmiddels is dit project afgerond.

Jan-Willem Profiel 2 Jan-Willem Strijbosch

jwstrijbosch@stoutgroep.nl