menu

Werken als bureauhoofd in Den Bosch

30 juli 2015, Deel bericht op:

Joep Den Bosch

Verbeterslag in projectmanagement!

Vanaf maart 2014 werkt Joep Mooren als bureauhoofd Projectmanagement bij de afdeling Realisatie en Beheer in de gemeente 's-Hertogenbosch. Binnen deze afdeling worden projecten voorbereid en uitgevoerd op het gebied van water, infrastructuur, groen en constructies. Joep heeft als specifieke opdracht om een verbeterslag aan te brengen in het projectmanagement. Los van de ontwikkeling van kennis over projectmatig werken wordt ingezet op ontwikkeling van competenties. Belangrijke competenties waar Joep zich op richt zijn omgevingsgerichtheid en samenwerking. Ook opdrachtgevers, ontwerpers en beheerders worden hier bij betrokken.