menu

Werken aan een sfeervolle en bruisende binnenstad

09 april 2018, Deel bericht op:

luchtfoto binnenstad

De afgelopen jaren is al hard gewerkt aan de vernieuwing van de Zoetermeerse Binnenstad. Zoetermeer ambieert een sfeervolle en bruisende binnenstad. Om dit te realiseren worden allerlei projecten uitgevoerd zoals de upgrade van het Stadshart, vernieuwing van het stadskantoor, herinrichting van het stadhuisplein en van het centraal park Dobbe. Basis voor de uitvoering is de Visie Binnenstad 2030 waarin de ambities voor de binnenstad zijn geformuleerd. Deze visie moet geactualiseerd worden omdat een deel van het programma niet meer actueel is, verschillende projecten gerealiseerd zijn en Zoetermeer bovendien een forse woningbouwopgave heeft. Een deel van de nieuwe woningen moet in de binnenstad gerealiseerd worden. Ien van der Coelen is namens de Stout Groep als projectmanager verantwoordelijk voor de actualisatie van de Binnenstadsvisie en de ruimtelijke visie die parallel hieraan wordt opgesteld.

Bovendien komt door het vernieuwen van het Stadhuis een deel (Markt 10) ervan leeg te staan. De locatie Markt 10 wordt gezien als een van de locaties waar een deel van de woningbouwopgave voor de binnenstad gerealiseerd kan worden. Vanwege de prominente en strategische ligging wordt gedacht aan een aansprekend gebouw met een combinatie van woningen en voorzieningen die aanvullend zijn aan het centrum. Ook voor deze herontwikkeling is Ien van der Coelen verantwoordelijk. Zoetermeer kiest nadrukkelijk voor samenspraak. Dat betekent dat de ontwikkeling voor deze locatie en ook de actualisatie van de binnenstadsvisie in nauw overleg met inwoners en andere stakeholders wordt opgepakt.

Ien profielfoto Ien van der Coelen

ivandercoelen@stoutgroep.nl