menu

Vooruitstrevende gebiedsontwikkeling in Oosterwold Almere

17 augustus 2018, Deel bericht op:

Oosterwold

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen aan een unieke manier van gebiedsontwikkeling. Oosterwold is een groen agrarisch gebied van 4300 hectare tussen Almere en Zeewolde waar door organische groei een opgave van 15.000 woningen kan worden ingevuld. Hoe Oosterwold eruit komt te zien, weet niemand.

De gebiedsinrichting wordt geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Er is geen stedenbouwkundig plan of planning, alleen een structuurvisie en een bestemmingsplan voor de 1e fase. De structuurvisie kent tien spelregels onder andere dat ieder kavel voor een achtste bebouwd mag worden en voor de helft bestemd moet zijn voor ‘stadslandbouw’.

Particulieren mogen op elke plek landbouwgrond kopen: functies en kavelgroottes zijn vrij. Onder het motto ‘mensen maken de stad’ bepalen Oosterwolders welstandsvrij de eigen woning en realiseren wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Ze zorgen zelf voor hun energievoorzieningen en verwerking van afvalwater. Ook het langjarige beheer en onderhoud van het gebied ligt bij de bewoners

Het gebiedsteam Oosterwold werkt vanuit de vijf overheden. Namens de Stout Groep verzorgt Angride Mulders de inhoudelijke aansturing van het initiatieven- en verkoopteam. Dit team ‘coacht’ initiatiefnemers door hun eigen proces van initiatief naar realisatie en beheer. Angride is verantwoordelijk voor complexe projecten in de initiatieffase, de integrale beoordeling van alle ontwikkelplannen en de doorontwikkeling van het verkoopproces met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere.

Oosterwold is een ongekend succes. Sinds de start in 2014 zijn er 255 kavels verkocht. Er zijn 115 woningen voltooid en deze maand begroet de gemeente de 500ste inwoner van Oosterwold. Honderden initiatiefnemers zijn bezig met hun plannen voor wonen, werken en diverse functies in Oosterwold. De sociale cohesie is door de onderlinge samenwerking erg groot. Er is een eigen schooltje opgericht, kennis van ontwikkeling en landbouw wordt gedeeld, Oosterwoldse producten worden verkocht en diverse voorzieningen zijn in wording. Oosterwold biedt ook ruimte voor grotere initiatieven zoals de nieuwe groene landschapszone De Eemvallei van 100 hectare, een woonpark van elf hectare waar 64 kavelkopers hun eigen woning kunnen bouwen en een Tiny House Farm, waar rondom een collectief gebouw 31 kleine huisjes worden gebouwd.

Om echt te voelen dat hier iets heel bijzonders gebeurt, adviseren wij om Oosterwold een keer te bezoeken!

Angride profielfoto Angride Mulders

amulders@stoutgroep.nl