menu

Toekomstbestendige voorzieningen in Giessenburg

10 maart 2017, Deel bericht op:

schets

In Giessenburg, een dorp binnen de gemeente Giessenlanden, worden voor het dorp belangrijke voorzieningen gerealiseerd. Aan de zuidkant van het dorp ligt een sportcomplex, een park en een open lucht zwembad. Het sportpark is aan vernieuwing toe. Het voor het dorp belangrijke zwembad heeft het financieel moeilijk. De sporthal in het dorp is verouderd en ook het park heeft een opknapbeurt nodig.

Al deze ontwikkelingen komen samen in een activiteitenzone. De voetbalvereniging bouwt samen met de exploitant van de sporthal een nieuwe sportaccommodatie. De verenigingen in Giessenburg bouwen samen met het zwembad een nieuw verenigingsgebouw waar de verenigingen een plek hebben en het zwembad de exploitatie kan verbeteren. Het park en het openbaar gebied rondom deze nieuwe voorzieningen ondergaan een metamorfose. 

Maarten van Dooren werkt als projectleider bij de gemeente aan dit project. Het is zijn taak om binnen de inhoudelijke en financiële kaders die door de raad zijn gesteld het project van idee naar uitvoering te brengen. Het is een uitdaging om de belangen van alle betrokken partijen te kennen en met elkaar te combineren, deze af te wegen en te vertalen naar een ruimtelijk ontwerp en bouwplannen. 

De uitvoering start in 2017 en als in 2019 de sportaccommodaties worden opgeleverd en het openbaar gebied wordt aangelegd dan is Giessenburg klaar voor de toekomst. 

Maarten profiel Maarten van Dooren

mvandooren@stoutgroep.nl