menu

Teamleider met een ontwikkelopgave

06 juli 2016, Deel bericht op:

Puzzelstukjes rechthoek 1200x630

In de gemeente Emmen wordt volop gewerkt aan een veranderopgave Emmen Ontwikkelt Verder. De ontwikkeling naar een plattere organisatie, taakvolwassen professionals en leiderschap vanuit een dienend principe. Dat vraagt een stevige HRM-koers met dito medewerkers. 

Cora Kruijssen was gedurende haar opdracht Teamleider Organisatie en Advies van de afdeling PJC. Zij kwam binnen in een crisissituatie waarbij het team juist op het punt van kantelen stond. Zij heeft door te benoemen wat er is de verhoudingen geneutraliseerd, de rust teruggebracht en de samenwerking binnen de HRM-keten op gang gebracht.